HomeFoodAgain?

Comments

Again? — 3 Comments

  1. Wahhhhh! Almost lunchtime na dito. Biglang kuamalam ang sikmura ko.

    Jusko Te J! Ang sasarap lahat nyan! Ako din, i can’t get enough of Japanese foods. Pero bilib talaga ako sa appetite nyong mag-asawa hehehe! Andami-dami kaya nyan, Te J! May natira pa ba? Hahahaha! Lately, naaadik ako sa grilled crab and prawn hehehe!

  2. @ Lainy

    Halika at lumafang tayo hahaha. Let’s see kung kaya mo tapatan si F. Magkakasundo tayo niyan. I’m sure you’ll discover more about the cuisine as you explore. Walang hindi ko gusto sa Jap food. Pwede nga lang mag migrate sa Japan gagawin ko hahaha.

  3. Pingback: Saturday Jaunt | Juliana's Lair

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

CommentLuv badge